دعا

 

اونروز یکی برگشت گفت دعا کن زودتر ازدواج کنم دیگه خسته شدم ... اون یکی برگشت گفت برا چی میخوای خودتو اسیر کنی... که یهو یادم افتاد سه سال قبل خودش به من میگفت برام دعا کن فلان آقا زودتر بیاد خواستگاری و این ازدواج سر بگیره ...

نمیدونم این چه ص ی غ ه ایه که مجردا تا مجردن میگن تو را خدا دعا کن سر و سامون بگیرم اما یه سال بعد بلکه کمتر میگن میخوای ازدواج کنی چیکار... آقای خودتی ،خانم خودتی ... ما که خیری از ازدواج ندیدیم

/ 3 نظر / 37 بازدید
محدثه آقائی

بعضی ها هم مثه من تصمیم میگرن تا آخرش مجرد بمونن[نیشخند]والا

عروس خوشه اقاقيا

سلام خوووو ديگه همه اونطورين ..تا قبل ازدواج فك ميكنن چه خبره،بعدش مي بينن هيچ خبر نيست ..خخخخخ من امروز با سه تا وب آشنا شدم كه مال خانواده شماست ... پس بايد بگم از اشنائي تون خوشحالم،اصلن يه وضعي ... [پلک]

عروس خوشه اقاقيا

سلام و عليك هليا بانووووووووو شب زنده داري خانم ؟ [ابله] پريسا بانووووو خوبن ؟ [ماچ] وب پريسا رو هم شما مي نويسي ؟