تصمیم

 

از تنبلی خسته شده بودم. مثلا می خواستم آدم زرنگی بشم.

اما مگه شد. مگه گذاشتن.

اینا همش بهونه اس. فکر کردی اگه خیلی به زرنگی فکر کنی زرنگ میشی؟ زهی خیال باطل. اگه به جای فکر کردن به زرنگی، واقعا از جا پاشی، واقعا واقعا زرنگ میشی.

یکی نیس اینا را به خود من بگه.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید