معرفی

من یک بانوی ایرانی معلول جسمی حرکتی هستم.

همسرم  هم یک کوتاه قامت ایرانی است.

ما یک دختر زیبا به نام پریسا داریم.که الان پنج ماه و شش روزشه

لینک صفحه